/ آموزش / آئین نامه آموزشی

آئین نامه آموزشی

اهم موارد آیین نامه آموزشی

 

سال تحصیلی

1 : هر سال تحصیلی ازدو نیمسال تحصیلی و یک دوره تابستان تشکیل شده است.(ماده 10)

تعداد واحد های درسی

2 : تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی

 نمی تواند از 12 واحد کمتر و از20واحد بیشتر باشد.( ماده 19)

* ـ در مواردي كه دانشجو براي فراغت ازتحصيل حداكثر24 واحد درسي باقي مانده داشته باشد، حتي اگر در ترم قبل از آن مشروط شده باشدبا نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه دربین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند. ( تبصره 2ماده19)

دروس وصایای امام (ره) و آشنائی با قرآن کریم

3 : انتخاب دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم علاوه بر دروس موضوع بند 2 (ماده 19) برای کلیه دانشجویان امکان پذیر است.و در سقف مجاز واحدهای درسی یک نیمسال یا دوره تابستان محاسبه نمی شود.( ماده 24)

حداکثر مدت مجاز تحصیل

4 : حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت در دوره های کاردانی پیوسته 3سال است. (ماده 28)                              

حضور و غیاب دانشجو

5 : یک نیمسال از 16 هفته تشکیل می شود چنانچه دانشجو در این مدت بیش از سه جلسه غیبت(موجه و غیرموجه) نماید تا حد سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد(بدون بازگشت شهریه) ولی بیش از سه درس نمره صفر منظورخواهد شد.(ماده31و32)

غیبت در جلسه امتحان

6 : غیبت موجه و غیر موجه در جلسه امتحان پایان ترم تا 3درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود.( ماده35)

* - غیبت غیر موجه در جلسه امتحان بیش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یا دروس خواهد بود.( تبصره 1ماده35)

حذف اضطراری

7 : دانشجو میتواند تا پنج هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری یا عملی یا عملی _نظری خود را حذف کند(بدون بازگشت شهریه) مشروط با ینکه واحدهای درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز(دوره ای 12 واحد ،پاره وقت 10واحد)کمتر نشود.( ماده 37)

حداقل نمره قبولی

8 : حداقل نمره قبولی در هر درس 10( استثنائاً درس آشنایی با قرآن کریم 12)می باشد. (ماده 41)                              

نام نویسی مشروط

9 : میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12باشد، در غیر اینصورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.(ماده 45)

* - دانشجوئی که بصورت مشروط نام نویسی میکند ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحددرسی در آن نیمسال را ندارد. ( تبصره 1ماده45)

دانشجوی مشروط

10 : دانشجویان دوره های کاردانی که در دو نیمسال اعم ازمتوالی یا متناوب مشروط شوند (( میانگین نمرات نیمسالی آنان کمتر از 12باشد)) اخراجی تلقی می گردند. (ماده 46)

* - به دانشجویانی که برای اولین بارمشمول ماده 46 می گردند در صورتیکه میانگین کل نمرات آنها حداقل 10باشد یک بار ارفاق گردد تاتحصیل نمایند. ( تبصره 1ماده46)

**- به دانشجویان مشمول تبصره یک این ماده که در ترم ارفاقی و نیمسالهای بعد از آن، هم میانگین ترمی و هم میانگین کل(هردو)11و بالاتر گرددمجوز ادامه تحصیل ازطرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده شود.( تبصره2ماده46)

انصراف ازتحصیل

11 : ترک تحصیل یا عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهی (بدون اخذمرخصی ) در یک نیمسال انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت.( ماده51)

مرخصی تحصیلی

12 : درصورت نیازبه مرخصی ، دانشجو می بایست تقاضای مرخصی تحصیلی خود را بصورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت نام به آموزش ارائه نماید (ماده49)

13 : کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی پیوسته که تمامی دروس دوره تحصیلی خود را به پایان رسانده اند باید معدل کل آنها 12 و بالاتر باشد تا مدرک مرسوم دانشگاهی به آنها اعطاء گردد در غیر اینصورت (معدل کل زیر12) هیچ نوع مدرکی به آنها تعلق نمی گیرد.

توجه :

1-جهت انجام امورات آموزشی ، مالی و... برای هر دانشجو کد کاربری و رمز عبور صادر می گردد ودانشجو می تواند با مراجعه به سایت آموزشکده ، سامانه سیدا با وارد نمودن کد و رمز عبور نسبت به انتخاب واحد ، اخذ کارنامه ، کارت ورود به جلسه امتحان پایان ترم ،پرداخت شهریه و... اقدام نماید. در ضمن یاد آور می شود مسئولیت حفظ و نگهداری از کد کاربری و رمز عبور بر عهده دانشجو می باشد.

2-دانشجویان ملزم می باشند با توجه به جدول ترم بندی دروس که در سایت در بخش آموزش ارائه گردیده است با رعایت پیش نیاز و همنیاز اقدام به انتخاب واحد نمایند در غیر اینصورت مسئولیت هر گونه پی آمد بر عهده دانشجو می باشد .   

آدرس سایت آموزشکده :http://sari-samacollege.ir

 

 

 

 

 

 


میزان بازدید: 2464   امتیاز این صفحه: 0

    عضویت در خبرنامه

    آمار بازدید       امروز: 150    ديروز: 659    اين ماه: 35799    تاکنون : 1139357